Ziemniaki Wiadomości ogólne Znaczenie gospodarcze ziemniaka
Znaczenie gospodarcze ziemniaka

Historia ziemniaka Ziemniak w Polsce produkowany jest głównie na paszę, gdy zużycie ziemniaka w hodowli zwierząt spadało, to spada też udział ziemniaka w strukturze zasiewów. Pod koniec XX wieku zaczyna się w Polsce silny trend spadkowy uprawy ziemniaka, by w 2009 roku osiągnąć 489 tys. ha, co stanowi  4,2% w strukturze zasiewów.


Zbiory w 2009 roku wyniosły 9,2 mln ton i były o 12% niższe od zbiorów w 2008 roku i 30% niższe od średnich zbiorów z lat 2001-2005 roku. W sezonie 2009/10 obroty rynkowe ziemniaka mogą wynieść 3,6 mln ton, a to będzie więcej o 2% niż w roku 2008/09. Przewiduje się, że powierzchnia oraz zbiory w najbliższym okresie nie powinny ulec większym zmianom.

Kontynuowany  jest też  trend spadkowy spożycia ziemniaka na osobę. Spożycie ziemniaka w Polsce wyniosło 118kg na osobę i było 3kg/osobę niższe niż w roku 2008/09. Ziemniak jest podstawowym artykułem spożywczym, paszą dla zwierząt, a także surowcem dla przemysłu: alkoholu, krochmalu, syntetycznego kauczuku. Występuje też jako artykuł spożywczy w postaci przetworzonej: frytki, chipsy i susze.

 

Sonda

Jak duże posiadasz gospodarstwo rolne?