Aficydy

 

Aficydy do zwalczania mszyc, wektorów chorób wirusowych.


Grupa  chemiczna nazwa handlowa

Nazwa substancji aktywnej

Dawka na 1ha

Karencja
dni

Karbaminiany (K) Pirimor 500 WG

pirymikarb

0,5 kg

7

Pyretroidy (K)
Karate Zeon 050 CS

lambda - cyhalotryna

0,12-0,16 l

7

Inne
Sunspray 850 EC

olej mineralny

15,0 l

24 godz.

 

K- działanie kontaktowe.

 

Sonda

Jak duże posiadasz gospodarstwo rolne?