Repelenty

 

Środki odstraszające zwierzynę łowną (repelenty)

 


Nazwa handlowa

Nazwa substancji aktywnej

Stop Dzik GR

związki ichtiologiczne

Wild Repend

mieszanina alifatycznych kwasów karboksylowych

 

Sonda

Jak duże posiadasz gospodarstwo rolne?