Insektycydy

 

Insektycydy do zwalczania stonki ziemniaczanej.

 


Grupa chemiczna nazwa handlowa

Nazwa substancji aktywnej

Dawka na 1 ha

Karencja
dni

Karbonylohydrazyd(K)

Alverde 240 SC

metaflumizon

0,2-0,25 l

14

Pyretroidy(K)

Ammo Super 100 EW

cypermetryna

0,15-0,2l

14

Bulldock 025 EC

beta cyflutryna

0,2-0,3l

7

Cyperkil Super 25 EC

cypermetryna

0,1-0,12l

14

Decis  2,5

deltametryna

0,2-0,3l

7

Fastac 100 EC

alfa-cypermetryna

0,08-0,1l

7

Fury 100 EW

zeta- cypermetryna

0,15-0,2l

14

Karate Zenon 050 CS

lambda-cyhalotryna

0,12-0,16 l

7

Minuet 100 EW

zeta- cypermetryna

0,15-0,2 l

14

Patriot 100 EC

deltametryna

0,050-0,075 l

7

Rapid 060 CS

gamma- cyhalotryna

0,08l

14

Sherpa 100 EC

cypermetryna

0,25-0,3l

14

Sumi- Alpha 050 EC

esfenwalerat

0,2-0,25 l

14

Pochodna benzoilomocznika (K)

Nomolt 150 EC

teflubenzuron

0,25l

14

Neonikotynoidy (U)

Actara 25 WG

tiametoksan

0,08 kg

14

Apacz 50 WG

chlotianidyna

0,04-0,045 kg

7

Calypso 480 SC

tiachlopryd

0,075 l

3

Mospilan 20 SP

acetamipryd

0,125-0,15

3

Nuprid 200 SC

imidachlopryd

0,125-0,15

3

ProAgro 100 SL

imidachlopryd

0,1-0,2 l

3

Neonikotynoid (U)+ pyretroid (K)

Proteus 110 OD

Imidachlopryd + deltametryna

0,3-0,4l

14

Fosforoorganiczny(K) + pyretroid (K)

Nurelle D 550 EC

chloropiryfos + cypermetryna

0,4-0,6 l

30

Nurelle Max 515 EC

chloropiryfos + cypermetryna

0,4-0,6 l

30

 

Działanie na roślinę: K- kontaktowe, U- układowe = systemiczne

 

Sonda

Jak duże posiadasz gospodarstwo rolne?