Ziemniaki Środki ochrony ziemniaków Środki stosowane na początku wegetacji
Środki stosowane na początku wegetacji

 

Śródki chemiczne zaleca do stosowania na początku sezonu wegetacyjnego.

 


Termin stosowania nazwa handlowa

Zwalczane agrofagi nazwa substancji aktywnej

Dawka
na 100 kg/bulw

Zaprawianie sadzeniaków

Rizoktonioza

Dithane Neo Tec 75 WG

mankozeb

200g

Manceren 12,5 DS

pencykuron

200g

Manceren 250 FS 

pencykuron

60 ml

Prestige 290 FS

Imidadachlopryd+pencykuron

75-100 ml

Vitavax 200 FS

Karboksyna+ tiuram

150-200 ml

Vitavax 2000 FS

Karboksyna+ tiuram

200-300 ml

Vondozeb 75 WG

mankozeb

200g

Stonka ziemniaczana, mszyce-wektory chorób wirusowych

Prestige 290 FS

Imidachlopryd+pencykuron

 

Drutowce, pędraki

Prestige 290 FS

Imidachlopryd+pencykuron

100 ml

Mątwik ziemniaczany

Vydate 240 SL

oksamyl

15l

 

Sonda

Jak duże posiadasz gospodarstwo rolne?